(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thành lập theo Quyết định 58/2011/QĐ-TTg gồm 35 thành viên do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm Chủ tịch Hội đồng.

2 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình (Phó Chủ tịch thường trực) và Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Vũ Viết Ngoạn.

25 Ủy viên Hội đồng gồm:  Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Xuân Thắng; Phó Trưởng Ban kinh tế trung ương Nguyễn Ngọc Bảo; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà; Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Đồng Tiến; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Trợ lý Tổng Bí thư Đinh Văn Ân; Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng; Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Trương Văn Phước; Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Du Lịch; Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên; Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Võ Trí Thành; Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Đào Văn Hùng; Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp,Văn phòng Chính phủ Vũ Dũng; Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing Trần Hoàng Ngân; Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Cao Sỹ Kiêm; các Chuyên gia tư vấn: Trương Đình Tuyển, Lê Đức Thúy, Lê Xuân Nghĩa, Cao Viết Sinh.

7 thành viên Tổ thư ký giúp việc Hội đồng gồm: Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Thanh Tùng (Tổ trưởng); Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bùi Quốc Dũng (Tổ phó); Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Dương (Tổ phó); Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thị Thu Hằng; Phó Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thị Lan Anh; Phó Trưởng ban Nghiên cứu và điều phối chính sách giám sát, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Đào Ngọc Tú; Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ Lê Hoàng Tùng.

Theo Quyết định  58/2011/QĐ-TTg, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia có nhiệm vụ thảo luận, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những chủ trương, chính sách, đề án lớn và những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

Bên cạnh đó, tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định các chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ trong từng thời kỳ; các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện có hiệu quả các chính sách, kế hoạch đã được quyết định; tư vấn một số vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

Hoàng Diên