(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất giải pháp trong công tác quản lý đấu thầu nhằm ngăn chặn thất thoát, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Thời báo kinh tế Sài Gòn ngày 28/4/2020 có bài viết phản ánh việc Chính phủ đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, phục hồi và phát triển kinh tế ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19 nhưng đây cũng là lúc dễ nảy sinh tiêu cực; nhiều bộ, ngành, địa phương rầm rộ "phong trào" xin cơ chế đặc thù như thay vì đấu thầu thì chuyển qua hình thức chỉ định thầu dẫn đến nguy cơ thất thoát, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau: Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất giải pháp trong công tác quản lý đấu thầu nhằm ngăn chặn thất thoát, tiêu cực, lợi ích nhóm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chí Kiên