(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển công nghiệp, dịch vụ gắn với quy hoạch nông thôn mới; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng thành phần công nghiệp, dịch vụ.

Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh cần thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và nâng cao chất lượng các quy hoạch, trước hết là quy hoạch Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và quy hoạch vùng khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn về vốn, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tái định cư để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn, nhất là các dự án: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, Vũng Áng II; Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa; cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng,...

Ngoài ra, tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực tài chính, tín dụng để các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn, tạo điều kiện phát triển nhiều doanh nghiệp mới. Thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu đầu tư, chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính để tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, chuẩn bị các điều kiện để đón nhận luồng đầu tư lớn khi các dự án trọng điểm trên địa bàn đi vào hoạt động.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thành việc thẩm định điều chỉnh Dự án khai thác mỏ và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê, trong đó cần tập trung làm rõ: nhu cầu tiêu thụ trong nước, phương án công nghệ, khả năng thu xếp vốn, tiến độ...; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2013.

Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh nổi lên như một điểm sáng trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; trong 6 tháng đầu năm 2013 tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả tích cực, thể hiện qua các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,65%, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 12,25% (gấp  hơn 2 lần so với mức tăng chung cả nước). Thu ngân sách trên 2.100 tỷ đồng, tăng 61%, kim ngạch xuất khẩu tăng 79,5% so với cùng kỳ.

Hà Tĩnh đã thu hút được nhiều nhà đầu tư, với dự án FDI qui mô vốn lớn nhất Việt Nam thời điểm hiện nay; các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn triển khai tốt, như: Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Tập đoàn Formosa, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng,...

Thanh Thi