(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, có giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số của các doanh nghiệp.

Báo điện tử VOV ngày 15 tháng 12 năm 2020 có bài viết “Chuyển đổi số tại doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chỉ là những “khát khao””, trong đó thông tin: Theo khảo sát của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin, do khó khăn về vốn nên chuyển đổi số vẫn chỉ là sự mong muốn của khoảng 72% doanh nghiệp nhỏ và vừa, số còn lại cho rằng chuyển đổi số là việc của các doanh nghiệp lớn. Hiện số doanh nghiệp đang chuyển đổi số trên cả nước chiếm khoảng 15%.

Về nội dung nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, có giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Vũ Phương Nhi