(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 688/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đối với ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hòa Bình đối với ông Bùi Trọng Quỳnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Đồng thời, tại Quyết định 687/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đối với ông Bùi Văn Tỉnh, để nhận công tác khác; chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hòa Bình đối với ông Bùi Đình Phái, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Hoàng Diên