(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý nguyên tắc Công ty cổ phần Tập đoàn Indevco không tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận Dự án Khu công nghiệp-Cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc dừng dự án theo quy định của pháp luật; đồng thời, tổ chức quản lý, sử dụng quỹ đất và tiếp tục kêu gọi đầu tư để thực hiện dự án, đảm bảo việc đầu tư dự án phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt và theo đúng các quy định của pháp luật.

Trước đó, Khu công nghiệp-Cảng biển Hải Hà được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư năm 2008; UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp với tổng diện tích 4.988ha, trong đó diện tích đất sản xuất công nghiệp 2.745ha.

Minh Hiển