(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Thường Trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương vừa ký Quyết định 130/QĐ-BCĐGĐTP kiện toàn Tổ Thư ký giúp việc Ban chỉ đạo này.

Tổ Thư ký giúp việc Ban chỉ đạo gồm 24 thành viên, trong đó bà Đỗ Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp làm Tổ trưởng. Ông Vũ Văn Đoàn, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp làm Tổ phó.

Các thành viên bao gồm các đồng chí: Mai Ngọc Dương, Hàm Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, Ban Nội chính TW; Nguyễn Văn Lợi, Phó Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng; Quách Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Lương Đức Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng; Trần Thị Nhị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hoàng Anh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quảng lý khoa học, Viện KSNDTC; Ngô Văn Nhạc, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, TANDTC; Vũ Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ; Ngô Thị Tuyết, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Thị Việt Anh, Trưởng phòng, Vụ Pháp chế Bộ Tài chính; Hà Ngọc Lâm, Phó Trưởng phòng, Cơ quan TTGSNH, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Hữu Hưng, Phó Trưởng phòng 2 Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an; Nguyễn Văn Mạnh, Chuyên viên chính Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Minh Hạnh, Chuyên viên Cục Quản lý, Khám chữa bệnh, Bộ Y tế; Nguyễn Thị Phương Dung, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ; Vũ Đức Lợi, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hoàng Văn Trường, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương; Nguyễn Thị Thụy, Nguyễn Thị Tú Quyên, Lã Thị Vân Anh, Phạm Văn Tuấn, Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp.

Trong trường hợp có sự thay đổi Thành viên Tổ thư ký, Thủ trưởng các bộ, ngành có trách nhiệm gửi văn bản cử người thay thế về Bộ Tư pháp để điều chỉnh Danh sách Tổ Thư ký.

Tổ Thư ký hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ban Chỉ đạo và tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Minh Hiển