(Chinhphu.vn) - Theo Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tỉnh Nghệ An cần tập trung phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình hiệu quả gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn. Phấn đấu vượt chỉ tiêu 20% số xã của Tỉnh đạt tiêu chí nông thôn mới.

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Nghệ An tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 26/NQ-TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Bên cạnh đó, rà soát lại quy hoạch sản xuất, xác định rõ cây trồng, vật nuôi có thế mạnh của từng xã, từng huyện; quy hoạch phải đáp ứng được nhiệm vụ của sản xuất cả trước mắt và lâu dài. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao hiệu quả và giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp.

Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương để tạo nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện Chương trình nông thôn mới theo hướng kiên trì, lâu dài, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, phải thực hiện từng bước, không chạy theo thành tích. Trong bối cảnh nguồn lực còn có hạn, cần lựa chọn những tiêu chí quan trọng thực hiện trước; tập trung phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình hiệu quả gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn. Phấn đấu vượt chỉ tiêu 20% số xã của Tỉnh đạt tiêu chí nông thôn mới.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh cần tập trung chỉ đạo công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là đối với vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn; giải quyết tốt những vấn đề xã hội bức xúc; kịp thời rà soát, kiến nghị với cấp trên các chính sách để bảo đảm thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ về y tế, giáo dục, văn hóa, quan tâm hơn nữa tới công tác an sinh xã hội; tăng cường công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm giữ vững về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Thủ tướng đồng ý về chủ trương đưa Nghệ An vào danh sách các địa phương được các nhà tài trợ quốc tế xem xét hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới. Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Tỉnh đề xuất các công trình cụ thể, trên cơ sở đó làm việc với các nhà tài trợ quốc tế để đề xuất hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện.

Về Dự án xây dựng tuyến đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An), tỉnh rà soát quy mô dự án và nguồn vốn để phân kỳ đầu tư cho phù hợp; xác định những đoạn, điểm quan trọng cần thiết phải triển khai thực hiện; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, căn cứ vào khả năng cấn đối ngân sách trung ương xem xét, đề xuất hỗ trợ Tỉnh thực hiện.

Hoàng Diên