(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cụ thể, tại Quyết định 1233/QĐ-TTg, Quyết định 1234/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: Ông Nguyễn Đình Quang, để nghỉ hưu theo chế độ; ông Nguyễn Hải Anh để nhận nhiệm vụ mới.

Chí Kiên