(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh Long An và Ninh Thuận.

Cụ thể, đối với tỉnh Long An, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Trần Thị Nhanh và ông Nguyễn Thanh Nguyên để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trịnh Việt Hồng, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Với tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: ông Phạm Văn Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ninh Phước và ông Trần Quốc Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: ông Huỳnh Công Năng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại Tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Phạm Huyền Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Võ Đại và ông Trần Xuân Hòa để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hoàng Ngọc Thái, Đại tá, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận để nghỉ công tác chờ nghỉ hưu và ông Huỳnh Thế Kỳ, Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Phương Nhi