(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định phê chuẩn thành viên UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối: Ông Kpă Thuyên, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Võ Ngọc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Pleiku.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: Ông Huỳnh Văn Tâm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai; ông Lê Xuân Hòa, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đối với: Ông Măng Đung, để nghỉ hưu theo chế độ; ông Phùng Ngọc Mỹ, để nghỉ chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai đối với: Ông Trần Thế Vinh, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, để nghỉ chờ đủ tuổi nghỉ hưu; ông Dương Tráng, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, để nhận nhiệm vụ mới; ông Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, để nhận nhiệm vụ mới.

Phương Nhi