(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nội dung Chương trình nghị sự kinh tế song phương trung hạn giai đoạn 2020 - 2025 (Chương trình) giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba theo đề nghị của Bộ Xây dựng.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Lãnh đạo Bộ Xây dựng thay mặt Chính phủ ký kết chính thức Chương trình với đại diện được ủy quyền của Chính phủ nước Cộng hòa Cuba.

Chí Kiên