(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng Ban Chỉ đạo này.

5 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (Phó Trưởng Ban thường trực); Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương; Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Quang Thuấn.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Ngô Thị Minh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định; Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế Dương Quốc Trọng.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hiện hành về dân số, lao động, đào tạo, gia đình và xã hội; nghiên cứu, đề xuất các nội dung điều chỉnh, bổ sung phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050.

Bên cạnh đó, xây dựng Đề án phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050. Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, địa phương và tham khảo ý kiến của chuyên gia liên quan về Đề án. Sau đó, hoàn thiện Đề án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Bộ Y tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Hoàng Diên