(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam trên cơ sở tổ chức lại Phân viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn miền Nam.

Theo đó, Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, có chức năng nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam.

Phương Nhi