(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa thông qua nội dung Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hungary về việc thiết lập Chương trình khung hợp tác tài chính.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thay mặt Chính phủ Việt Nam ký kết Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Hungary.

Phương Nhi