(Chinhphu.vn) - Tại Quyết định 849/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Hà Công Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trước khi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng, ông Hà Công Tuấn đảm trách Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư Đảng ủy Tổng cục Lâm nghiệp. 

Ông Hà Công Tuấn có học vị Tiến sỹ, sinh năm 1961, quê ở tỉnh Thái Bình.

 

Hoàng Diên

Từ khóa: bổ nhiệm , Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn