(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Mai Tiến Dũng (sinh năm 1959), để làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Được biết, ông Nguyễn Xuân Đông (sinh năm 1961), trước khi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Phương Nhi