(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh Vĩnh Long, Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 04/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long.

Đồng thời, tại Quyết định 03/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trương Văn Sáu, để nhận nhiệm vụ mới.

Tại Quyết định 06/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh.

Đồng thời, tại Quyết định 05/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Quang Đại, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, để nghỉ hưu theo chế độ.

Hoàng Diên