(Chinhphu.vn) - Tỉnh Kiên Giang cần tiếp tục tuyên truyền cho bà con ngư dân về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), các quy định của pháp luật, nhất là các chế tài đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với tỉnh Kiên Giang về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Thông báo nêu rõ, Kiên Giang là tỉnh ven biển, có vị trí, vai trò quan trọng, có điều kiện thuận lợi trong việc phát triển kinh tế biển, mở rộng giao lưu kinh tế với các nước trong khu vực, đồng thời đóng vai trò cầu nối giữa các tỉnh miền Tây Nam Bộ với bên ngoài.

Trong thời gian qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kiên Giang đã có nhiều nỗ lực, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh. Kinh tế tăng trưởng khá và được duy trì ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; nhiều tiềm năng lợi thế, nhất là các lợi thế về kinh tế biển, du lịch được nhận diện rõ hơn, thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược và bước đầu khai thác hiệu quả, nhiều dự án quy mô lớn đã và đang đầu tư phát huy hiệu quả, tạo động lực mới, sức bật mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Kiên Giang vẫn còn gặp không ít khó khăn trong phát triển các ngành kinh tế, trong đó có ngành thủy sản. Cấu trúc ngành thủy sản chưa hợp lý, khai thác chiếm tỷ lệ quá cao (trên 70%) so với nuôi trồng.  Là tỉnh có số lượng tàu khai thác hải sản, sản lượng khai thác lớn nhất cả nước, nhưng chất lượng hải sản khai thác chưa cao, giá trị gia tăng thấp. Đặc biệt tình hình tàu cá của tỉnh đi khai thác trái phép tại các vùng biển nước ngoài vẫn chưa được chấm dứt, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của ngành khai thác thủy sản địa phương cũng như đến công tác chống khai thác IUU, khắc phục “thẻ vàng” của Việt Nam.

Để khắc phục các tồn tại này, Phó Thủ tướng đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tiếp tục chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh thực hiện tái cấu trúc các ngành kinh tế của địa phương để phát huy mọi lợi thế, tiềm năng của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội; tập trung nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng của địa phương, nhất là hệ thống đường giao thông; đảm bảo an sinh xã hội cho người dân; khẩn trương triển khai xây dựng quy hoạch cấp tỉnh, các kế hoạch 5 năm, hàng năm theo đúng quy định; thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới.

Triển khai các giải pháp toàn diện nhằm chấm dứt ngay tình trạng tàu cá, ngư dân địa phương đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, có các biện pháp hữu hiệu ngăn chặn không để tái diễn, xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm.

Về lâu dài, tái cơ cấu hoạt động thủy sản của địa phương theo hướng tuyên truyền, định hướng bà con ngư dân xây dựng đội ngũ tàu cá với số lượng phù hợp, chuyển dần sang nuôi trồng, nhất là nuôi trồng ngoài biển gắn với phát triển du lịch, bảo vệ môi trường biển.

Nghiên cứu có đầu tư thích hợp về nhân lực, vật lực cho các cơ quan, đơn vị chuyên môn để nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác IUU, đặc biệt là công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản, kiểm soát tàu cá, chứng nhận nguồn gốc thủy sản.

Tiếp tục tuyên truyền cho bà con ngư dân về công tác chống khai thác IUU, các quy định của pháp luật, nhất là các chế tài đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với các tàu cá của địa phương, tuyên truyền bà con tuân thủ việc bật thiết bị theo đúng quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 374/TB-VPCP ngày 23/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo quốc gia về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, trong đó trước mắt cần thực hiện tốt các công việc chuẩn bị để tiếp đón, làm việc với Đoàn kiểm tra của EC vào đầu tháng 11 năm 2019.

Bộ Công an, Bộ Ngoại giao chủ động hỗ trợ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trong công tác điều tra, thu thập thông tin, chứng cứ đối với các trường hợp vi phạm các quy định về chống khai thác IUU có yếu tố nước ngoài.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ, trực tiếp hướng dẫn, làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trong công tác thực hiện các khuyến nghị của EC, chống khai thác IUU tại địa phương cũng như triển khai các công việc chuẩn bị để làm việc với Đoàn kiểm tra của EC trong thời gian tới.

Chí Kiên