(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao các Bộ: Xây dựng, Công Thương xem xét thông tin phản ánh của báo Tuổi trẻ phản ánh về lắp điện hệ thống điện mặt trời có cần "giấy phép con"?.

Điện mặt trời áp mái được lắp đặt ngày càng nhiều ở TP.HCM - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Báo Tuổi trẻ ngày 2/6/2020 có các bài viết với tiêu đề lắp đặt điện mặt trời có cần "giấy phép con" và mái nhỏ nếu thêm thủ tục sẽ phiền hà.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Xây dựng, Công Thương xem xét thông tin phản ánh của báo Tuổi trẻ nêu trên, khẩn trương có các hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền để việc thực hiện hệ thống điện mặt trời mái nhà đảm bảo thống nhất, thuận lợi, đáp ứng yêu cầu về an toàn công trình và bảo vệ môi trường; hoàn thành trước ngày 31/7/2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, ban hành đồng bộ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà theo thẩm quyền; hoàn thành trước ngày 31/7/2020.

Minh Hiển