(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 2 tỉnh: Sơn La và Thừa Thiên-Huế bị thiệt hại do thiên tai trong năm 2019 và vụ Đông Xuân 2019-2020.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 1.062,6 tấn hạt giống lúa, 48 tấn hạt giống ngô; 1,58 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho 2 tỉnh: Sơn La, Thừa Thiên-Huế bị thiệt hại do thiên tai trong năm 2019 và vụ Đông Xuân 2019-2020.

Trong đó, tỉnh Sơn La được xuất cấp 62,6 tấn hạt giống lúa; 48 tấn hạt giống ngô; 0,08 tấn hạt giống rau; tỉnh Thừa Thiên-Huế được xuất cấp 1.000 tấn hạt giống lúa; 1,5 tấn hạt giống rau.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Thừa Thiên-Huế tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hạt giống cây trồng nêu trên kịp thời, đúng quy định.

Vũ Phương Nhi