Trang chủ » Chính sách mới

16:58, 23/05/2018

Đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà...

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 07/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước.

Thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn

16:54, 23/05/2018

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh

16:32, 23/05/2018

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có từ 100 giường bệnh trở lên phải thiết lập Hệ thống Kiểm soát nhiễm khuẩn gồm: Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn; khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; mạng lưới Kiểm...

Doanh nghiệp viễn thông phải đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng

15:35, 22/05/2018

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-BTTTT quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông.

Đề xuất về trách nhiệm bồi thường của người quản lý DNNN

12:13, 22/05/2018

Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng Nghị định quy định trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Hướng dẫn kế toán nợ công

18:32, 21/05/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán nợ công, bao gồm kế toán vay nợ và trả nợ vay nước ngoài, các khoản cho vay từ nguồn vốn vay nợ nước ngoài; kế...

Hỗ trợ trồng rừng tới 10 triệu đồng/ha

15:00, 21/05/2018

Đây là quy định tại Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách bảo vệ, phát...

Đề xuất 88 công việc cấm sử dụng người chưa thành niên

16:14, 18/05/2018

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư ban hành Danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.

Hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

15:17, 18/05/2018

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ...

Đề xuất đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt đô thị

17:36, 17/05/2018

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị.

Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin

16:50, 17/05/2018

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.