Trang chủ » Chính sách mới

17:57, 22/09/2017

Quy định mới về quy tắc ứng xử của Công...

Công an nhân dân không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân; không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc.

Sử dụng nguồn thu từ giá sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

11:49, 18/09/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý giá, quản lý, sử dụng nguồn thu từ giá sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư.

Tiêu chuẩn thi thăng hạng viên chức ngành công tác xã hội

12:37, 15/09/2017

Từ ngày 15/10/2017, các quy định, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo Thông...

Hỗ trợ tối đa 300 USD/người/tháng học sau tiến sỹ ở nước ngoài

12:29, 15/09/2017

Cá nhân được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia và sau tiến sỹ ở nước ngoài được hỗ trợ tối đa 300 USD/người/tháng, thời gian hỗ trợ không quá 2 năm. Trường hợp nhóm nghiên cứu...

Đầu tư quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện

10:20, 15/09/2017

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 86/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện.

Giảm tới 20% phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp

10:45, 14/09/2017

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực...

Đề xuất tiêu chuẩn nhân viên hàng không

10:38, 14/09/2017

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh...

Quy hoạch điện mặt trời quốc gia: Chỉ lập 1 lần duy nhất

16:34, 13/09/2017

Đây là quy định của Bộ Công Thương tại Thông tư 16/2017/TT-BCT về phát triển dự án điện mặt trời nối lưới, dự án điện mặt trời mái nhà.

Xử trí cấp cứu phản vệ

16:30, 13/09/2017

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn phòng và xử trí phản vệ. Trong đó, Bộ nêu rõ hướng dẫn chẩn đoán, xử trí ban đầu cấp cứu phản vệ.

Giảm tới 83% mức thu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

13:05, 13/09/2017

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn...

Đề xuất giảm phí chứng nhận vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu

13:02, 13/09/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 284/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư...