Trang chủ » Chính sách mới

18:32, 21/05/2018

Hướng dẫn kế toán nợ công

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán nợ công, bao gồm kế toán vay nợ và trả nợ vay nước ngoài, các khoản cho vay từ nguồn vốn vay nợ nước ngoài; kế toán vay và nợ vay trong nước; thống kê các khoản bảo lãnh của Chính phủ trong hoạt động vay nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ

17:36, 15/05/2018

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công...

Đề xuất về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

23:26, 14/05/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực...

Hạn chế diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh

10:41, 14/05/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định hạn chế diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.

Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc

17:57, 11/05/2018

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của...

Sử dụng tem đối với sản phẩm rượu

17:06, 11/05/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước.

Đề xuất xây dựng định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng y tế

16:15, 11/05/2018

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định xây dựng định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành y tế.

Quản lý hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội

11:08, 11/05/2018

Các mạng xã hội có một trong những hình thức hoạt động quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP phải tiến hành đăng ký với Bộ Công Thương dưới hình thức sàn giao dịch thương mại điện tử...

4 trường hợp thụ lý ngay vụ việc trợ giúp pháp lý

16:59, 10/05/2018

Tại dự thảo hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp đã đề xuất 4 trường hợp thụ lý ngay theo quy định của khoản 4 Điều 30 Luật Trợ giúp pháp lý.

Đề xuất quy định về thống kê, kiểm kê đất đai

16:42, 10/05/2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Đề xuất kinh phí ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

16:27, 10/05/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn...