Trang chủ » Chính sách mới

15:26, 12/02/2018

Thời hạn lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia...

Đây là đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, quy định chi tiết một số nội dung liên quan đến lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, đánh giá thực hiện quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2018

18:02, 02/02/2018

Chính sách đối với giáo viên mầm non; quy định mới về thuế giá trị gia tăng; quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước;...là những chính sách mới...

Đề nghị xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

17:12, 02/02/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đề nghị xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Đề xuất quy định gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước

17:08, 02/02/2018

Văn phòng Chính phủ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Sửa quy định về giá bán điện

17:04, 02/02/2018

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện.

Cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt vay với lãi suất ưu đãi đến 0%

15:33, 02/02/2018

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Chính sách mới tạo động lực cho du lịch phát triển

17:02, 01/02/2018

Từ hôm nay (1/2), Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành, với 2 điểm mới trọng tâm và nổi bật là cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng...

Sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

15:48, 01/02/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Phát hành và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ

10:52, 01/02/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ.

Đề nghị xây dựng sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính

17:19, 31/01/2018

Bộ Tư pháp đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Đề xuất về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ

17:03, 31/01/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ quy định về điều kiện cấp bảo lãnh Chính phủ, mức bảo lãnh Chính phủ, hạn mức bảo lãnh Chính phủ…