Trang chủ » Chính sách mới

19:10, 26/10/2021

Hướng dẫn đóng góp, sử dụng quỹ hỗ trợ thanh...

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn hình thức đóng góp, mức đóng góp, trích lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ, quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) quản lý.

Thẩm quyền thanh tra trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ

12:50, 20/10/2021

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham...

Giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

17:51, 19/10/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định về việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, hiện đại

17:38, 19/10/2021

Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, dễ tiếp cận, đa dạng về loại hình, hình thức tổ chức, phân bố hợp lý về cơ cấu ngành nghề,...

Hướng dẫn mới về thủ tục, hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất

17:37, 19/10/2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Thông tư quy định chi tiết về thủ tục, hồ sơ được miễn,...

Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra

16:09, 19/10/2021

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Bổ sung một số quy định về kiểm tra, xử lý VPHC lĩnh vực giao thông đường sắt

15:20, 18/10/2021

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2018/TT-BCA ngày 8/10/2018 quy định trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành...

Đề xuất quy định mới về xử phạt VPHC lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

15:13, 18/10/2021

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi...

Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài

12:47, 18/10/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư 27/2021/TT-BGDĐT quy định quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, có hiệu lực...

Tạo điều kiện thuận tiện cho người dân thực hiện thủ tục khiếu nại, phản ánh

16:25, 15/10/2021

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất

18:10, 14/10/2021

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân.