Trang chủ » Chính sách mới

15:35, 22/05/2018

Doanh nghiệp viễn thông phải đảm bảo chất lượng dịch...

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-BTTTT quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông.

Đề xuất kinh phí ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

16:27, 10/05/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn...

Đề xuất Danh mục thuốc sản xuất trong nước

15:52, 09/05/2018

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp gồm 465 hoạt chất.

Phí cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là 3 triệu đồng

12:58, 09/05/2018

Theo quy định của Bộ Tài chính, phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa đối với trường hợp cấp mới là...

Đề xuất Danh mục thuốc đấu thầu

17:07, 08/05/2018

1726 tên thuốc, hoạt chất đã được Bộ Y tế đề xuất đưa vào Danh mục thuốc đấu thầu.

Đề xuất ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải quản lý quốc lộ

11:26, 08/05/2018

Bộ Giao thông vận tải đề xuất ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải quản lý, vận hành khai thác và bảo trì quốc lộ.

Hướng dẫn sắp xếp lại, xử lý nhà đất công

10:18, 08/05/2018

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước phải di dời, theo quy hoạch hoặc do ô nhiễm môi trường, được xác định...

Nâng cao hiệu quả quản lý giao thông đường thủy nội địa

15:57, 07/05/2018

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

Đề xuất giá dịch vụ công ích trong cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa

16:27, 04/05/2018

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2018

18:02, 03/05/2018

Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán phạt đến 100 triệu đồng; giảm...

Sửa quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

15:30, 03/05/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.