Trang chủ » Chính sách mới

16:11, 21/11/2017

Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường

Từ ngày 08/12/2017, việc giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo quy định tại Thông tư 115/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Đề nghị sửa đổi Luật bảo vệ môi trường

17:01, 10/11/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang soạn thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các luật có liên...

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi một số luật

16:43, 10/11/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản, Luật tài nguyên nước, Luật khí tượng thủy văn, Luật đa dạng sinh...

Dự kiến năm 2018 nhập 53.604 tấn thuốc lá nguyên liệu

15:25, 10/11/2017

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018.

Sửa quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

14:40, 10/11/2017

Đây là đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Đề xuất sửa đổi Luật phòng, chống HIV/AIDS

17:26, 09/11/2017

Bộ Y tế đang đề xuất xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Đề xuất mới về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

17:18, 09/11/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách...

Đề xuất chính sách phát triển trồng trọt

16:52, 09/11/2017

Tại dự thảo Luật Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất chính sách của Nhà nước về trồng trọt cũng như nguyên tắc hoạt động trồng trọt; những hành vi bị cấm…

Xử lý tài sản không chia khi hợp tác xã giải thể

16:45, 09/11/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xử lý tài sản không chia hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản.

Đề xuất bổ sung trường hợp tinh giản biên chế

16:23, 08/11/2017

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Đề xuất quy trình quản lý người bệnh tâm thần tại các cơ sở trợ giúp xã hội

16:01, 08/11/2017

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình quản lý trường hợp với người bệnh tâm thần tại các cơ sở trợ giúp xã hội.