Trang chủ » Chính sách mới

15:35, 22/05/2018

Doanh nghiệp viễn thông phải đảm bảo chất lượng dịch...

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-BTTTT quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông.

Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

10:47, 03/05/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Hỗ trợ bảo vệ rừng

11:25, 02/05/2018

Để quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, Bộ Tài chính đề xuất mức hỗ trợ trung bình 100.000 đồng/ha/năm tính trên tổng diện tích khu rừng đặc dụng được giao Bộ, địa phương quản lý.

Tạo điều kiện cho người hiến máu kiểm tra sức khỏe

15:52, 27/04/2018

Thay vì nhận quà tặng bằng hiện vật, Bộ Y tế đề xuất bổ sung thêm hình thức quà tặng bằng việc thực hiện các xét nghiệm kiểm tra sức khỏe ngoài hình thức quà tặng bằng hiện...

Một số trường hợp được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

15:15, 27/04/2018

Từ ngày 15/6/2018, các quy định chi tiết về biện pháp phòng vệ thương mại được thực hiện theo Thông tư 06/2018/TT-BCT do Bộ Công Thương mới ban hành.

Đề xuất Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

13:11, 27/04/2018

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam, làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên kiểm tra, đánh giá việc...

Siết kiểm soát rượu, bia khi tham gia giao thông

18:21, 26/04/2018

Tại dự thảo lần 2 Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Bộ Y tế đề xuất quy định việc giới hạn chặt chẽ nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông.

Đề xuất lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

18:18, 26/04/2018

Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính so với tổng lượng phát thải xác định tại kịch bản phát thải khí nhà kính trong điều kiện phát triển thông thường của Việt Nam đến năm 2025 đạt mức...

Giá dịch vụ chứng khoán tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán

16:15, 26/04/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng...

Sửa một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch

11:51, 26/04/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch gồm: Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu...

Đề xuất giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

11:11, 26/04/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.