Trang chủ » Chính sách mới

17:57, 22/09/2017

Quy định mới về quy tắc ứng xử của Công...

Công an nhân dân không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân; không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc.

Điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học

11:31, 07/09/2017

Từ ngày 23/10/2017, điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học được thực hiện theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT do...

Giảm phí thẩm định điều kiện kinh doanh huấn luyện an toàn lao động

10:33, 07/09/2017

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 245/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh...

Đề xuất quy định về kê đơn thuốc

17:08, 06/09/2017

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc.

Xếp tổ chức tín dụng theo 5 hạng

15:26, 06/09/2017

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xếp Hạng A (Tốt), Hạng B (Khá), Hạng C (Trung bình), Hạng D (Yếu) hoặc Hạng E (Yếu Kém) căn cứ vào mức điểm xếp hạng đạt...

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

15:18, 06/09/2017

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp được lập trên địa bàn cấp tỉnh thuộc nhóm quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng sản xuất, được lập cho mỗi giai đoạn 10 năm, có xét triển vọng 10...

Sửa quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

14:46, 06/09/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, thay thế Nghị định 130/2006/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định 46/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề xuất quy định mới về trực ban chống lụt bão

14:41, 06/09/2017

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2010/TT-BGTVT ngày 1/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc phòng, chống,...

Đề xuất giảm lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp

17:27, 05/09/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký...

Đề xuất thiết lập tuyến hàng hải, phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

17:14, 05/09/2017

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.

Giảm 10% phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

10:01, 05/09/2017

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 257/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí...