Trang chủ » Chính sách mới

15:35, 22/05/2018

Doanh nghiệp viễn thông phải đảm bảo chất lượng dịch...

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-BTTTT quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông.

Đề xuất thí điểm giao, cho thuê các phần đất nhỏ hẹp tại TPHCM

20:23, 24/04/2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định về cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề trên địa...

Chi phí in, gửi thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin

20:19, 24/04/2018

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin không phải trả phí, lệ phí cung cấp thông tin nhưng phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi...

Dự thảo hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

15:13, 24/04/2018

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Đề xuất về ký thỏa thuận nhân danh Nhà nước, Chính phủ

14:34, 24/04/2018

Bộ Ngoại giao đang dự thảo Quyết định quy định về thủ tục ký, thông qua, sửa đổi, bổ sung, tổ chức thực hiện, tạm đình chỉ thực hiện, chấm dứt, từ bỏ hoặc rút khỏi thỏa thuận...

Bảo đảm an toàn, bảo mật hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng

17:34, 23/04/2018

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về bảo đảm an toàn, bảo mật hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng để thay thế Thông tư 31/2015/TT-NHNN nhằm cập nhật các quy...

Giải thưởng khoa học công nghệ cao nhất là 80 triệu đồng

17:28, 23/04/2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 27/2018/TT-BTC quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc...

Khu vực tư nhân tiếp cận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

11:05, 23/04/2018

Các hình thức tiếp cận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với khu vực tư nhân bao gồm: Tham gia với tư cách một bên góp vốn trong các dự án đầu tư theo...

Quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

17:18, 20/04/2018

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí để thay thế Thông tư 36/2013/TT-NHNN nhằm hướng dẫn thực...

Hỗ trợ lưu học sinh Lào và Campuchia học tập tại Việt Nam

17:15, 20/04/2018

Lưu học sinh Lào và Campuchia đào tạo dài hạn hệ đại học được hỗ trợ sinh hoạt phí là 3.630.000 đồng/người/tháng, hệ sau đại học là 4.110.000 đồng/người/tháng khi học tập tại Việt Nam.

Quản lý tài chính Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa

11:07, 20/04/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.