Trang chủ » Chính sách mới

16:11, 21/11/2017

Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường

Từ ngày 08/12/2017, việc giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo quy định tại Thông tư 115/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Siết quản lý tổ chức lễ hội

17:05, 02/11/2017

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

Hỗ trợ kinh phí cho hộ du canh, du cư thực hiện định cư

11:33, 02/11/2017

Đối với hỗ trợ làm nhà ở và công trình nước sinh hoạt, trường hợp các hộ có nhu cầu tạm ứng kinh phí để mua vật liệu, UBND cấp xã làm thủ tục tạm ứng cho các...

Đề xuất mới về chức năng, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường

10:15, 02/11/2017

Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

Hướng dẫn mới về chế độ tiền lương với người làm việc trong tổ chức cơ yếu

17:25, 01/11/2017

Từ 1/12/2017, chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư 07/2017/TT-BNV do Bộ...

Sửa quy định xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp

17:20, 01/11/2017

Đây là đề xuất của Bộ Công Thương tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm liên quan đến hoạt động bán...

Đề xuất quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực du lịch

17:18, 01/11/2017

Tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực du...

Cá nhân có thể đấu thầu quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ

16:59, 01/11/2017

Tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất quy định về cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy...

Hướng dẫn kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó

16:11, 31/10/2017

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 101/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Người Việt Nam chơi casino phải chứng minh thu nhập

14:31, 31/10/2017

Để tham gia chơi tại Điểm kinh doanh casino, người Việt Nam phải chứng minh có đủ năng lực tài chính. Hồ sơ chứng minh phải đảm bảo các chứng từ chứng minh có thu nhập chịu thuế...

Đề xuất mới về cơ chế đặc thù đối với TP Cần Thơ

14:26, 31/10/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ.