Trang chủ » Chính sách mới

17:54, 19/07/2018

Xử lý nghiêm hành vi phá rừng trái pháp luật

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Trong đó, đề xuất quy định xử phạt hành vi phá rừng trái pháp luật.

Sửa đổi Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

15:16, 03/07/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

Quản lý chặt vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

11:03, 03/07/2018

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 13/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Đề xuất xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

17:14, 02/07/2018

Tại dự thảo Nghị định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Văn phòng Chính phủ đã đề xuất quy định về xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Giá bán buôn điện năm 2018

17:08, 02/07/2018

Bộ Công Thương vừa phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho các tổng công ty điện lực năm 2018.

Đề xuất quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

20:38, 29/06/2018

Văn phòng Chính phủ đang dự thảo Nghị định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Sửa quy định cấp bù lãi suất tín dụng phát triển thủy sản

19:55, 29/06/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 114/2014/TT-BTC hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một...

Tăng số trẻ tại mầm non tư thục lên 70 trẻ/lớp

19:51, 29/06/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT, theo đó...

Đề xuất mới về giá bán lẻ điện cho các cơ sở lưu trú, du lịch

17:44, 28/06/2018

Bộ Công Thương đang dự thảo lần 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Điểm mới nhất trong dự thảo là việc đề xuất giảm giá bán...

Quản lý, bảo trì công trình đường bộ

16:27, 28/06/2018

Yêu cầu về quản lý, bảo trì công trình đường bộ được Bộ Giao thông vận tải nêu rõ tại Thông tư quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

Đề xuất quy chế quản lý tài chính VTV

11:44, 28/06/2018

Dự thảo Quy chế quản lý tài chính đối với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đang được đưa ra lấy ý kiến góp ý.