Trang chủ » Chính sách mới

19:15, 18/10/2019

Hoàn thiện quy định về hỗ trợ khắc phục khó...

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Sẽ có quy định mới về cho vay, mua, bán giấy tờ có giá giữa các TCTD

18:32, 17/11/2010

Nhằm đảm bảo khả năng thanh toán và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định về hoạt động...

Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi không quá 30 trẻ/lớp

18:03, 16/11/2010

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo lần 4 Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các cơ sở giáo dục mầm...

Sẽ cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật trong vòng 7 ngày

18:23, 15/11/2010

Đây là đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tại dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động mỹ thuật.

Phấn đấu năm 2020, số trẻ em 5 tuổi đi mẫu giáo đạt 97%

16:15, 15/11/2010

Một trong những mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia (CTHĐQG) vì trẻ em giai đoạn 2011-2020 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) dự thảo là cần tăng số trẻ em...

TP thuộc tỉnh phải có mật độ dân số nội thành tối thiểu 6.000 người/km2

18:19, 12/11/2010

Đây là một trong những tiêu chuẩn thành lập thành phố thuộc tỉnh được Bộ Nội vụ đề xuất tại dự thảo Nghị định về thành lập đơn vị hành chính đô thị (ĐVHCĐT).

Giảm điều kiện, bớt thủ tục cấp phép kinh doanh nhập khẩu sách

18:17, 10/11/2010

Theo Nghị định 110/2010/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ ngày 31/12/2010, cơ sở kinh doanh nhập khẩu sách phải đáp ứng đủ 3 điều kiện thay vì 6 điều kiện như hiện nay.

Sẽ lập phòng thi đua khen thưởng ở cơ quan Tổng cục và tương đương

14:18, 10/11/2010

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 4/10/2005 (Nghị định 122) của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng (TĐKT).

Dự kiến một số thay đổi trong nội dung văn bằng, chứng chỉ

11:23, 09/11/2010

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố dự thảo thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều chỉnh cơ chế về vốn đầu tư xây dựng dự án nhà ở sinh viên

18:23, 08/11/2010

Theo Quyết định 70/2010/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, sẽ có một số điều chỉnh liên quan đến nguồn vốn đầu tư xây dựng các dự án nhà ở sinh viên từ ngân sách...

Ngăn việc kinh doanh đặt cược trá hình, bất hợp pháp

18:24, 05/11/2010

Ngay sau khi đăng tải dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược (KDĐC), Cổng TTĐT Chính phủ đã nhận được nhiều ý kiến của độc giả bày tỏ băn khoăn về việc các doanh nghiệp kinh...