Trang chủ » Chính sách mới

18:10, 28/09/2020

SV sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí,...

Theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 15/11/2020, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập.

Quy định đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

09:39, 09/03/2012

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vố tuyến điện, trong đó quy định phí đấu giá, chi phí đấu giá, tiền đặt trước,...

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng

18:38, 08/03/2012

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy chế mới về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2012, trong đó quy định cụ thể những...

Tiến tới hình thành kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại quốc gia

18:18, 08/03/2012

Xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình đối ngoại quốc gia, tiến tới hình thành 1 kênh phát thanh, 1 kênh truyền hình đối ngoại quốc gia là một trong những mục tiêu được nêu trong dự...

Doanh nghiệp làm dịch vụ thủ tục thuế thay người nộp thuế

10:07, 07/03/2012

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của Bộ Tài chính, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế sẽ thực hiện các thủ tục...

Trả thù lao cho tác giả sáng kiến và người tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu

17:39, 06/03/2012

Nghị định 13/2012/NĐ-CP ban hành Điều lệ Sáng kiến vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành, trong đó quy định cụ thể việc công nhận sáng kiến cũng như nghĩa vụ trả thù...

Hỗ trợ kinh phí cho Đề án giống cây trồng, vật nuôi

11:31, 06/03/2012

Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi...

Dự kiến quy định mới về nghiệp vụ thị trường mở

18:41, 05/03/2012

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã dự thảo Thông tư quy định về nghiệp vụ thị trường mở, trong đó bổ sung điều kiện để tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được công...

Hỗ trợ học nghề ở Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

17:56, 05/03/2012

Người bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, nếu chưa qua đào tạo nghề, có nhu cầu học nghề được hỗ trợ kinh phí học nghề...

Đổi mới công tác khen thưởng công trình xây dựng chất lượng cao

16:46, 05/03/2012

Bộ Xây dựng đang đề xuất đổi mới công tác khen thưởng, tôn vinh công trình xây dựng (CTXD) chất lượng cao theo hướng xây dựng giải thưởng quốc gia về chất lượng công trình xây dựng.

Quy định về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

10:01, 03/03/2012

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về đăng ký và quản lý hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác, của các...