Trang chủ » Chính sách mới

17:51, 28/01/2021

Đề xuất mới về hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp...

Theo dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến góp ý của nhân dân, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm.

Sẽ thí điểm 3 loại thẻ học nghề nông nghiệp

10:15, 07/09/2012

Thẻ học nghề nông nghiệp được cấp cho lao động nông thôn các tỉnh thí điểm sử dụng để tham gia các khóa học nghề nông nghiệp. Thẻ này có 3 loại (màu thẻ khác nhau) tương ứng...

Xác định thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí mới

16:11, 06/09/2012

Hôm nay (6/9), Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 chính thức có hiệu lực. Dự kiến đến đầu năm...

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục hạn chế phải có thẻ

09:41, 06/09/2012

Đối với người sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng phải được cấp giấy chứng nhận hoặc thẻ theo quy định.

Dự kiến chính sách đặc thù với công ty lâm nghiệp nhà nước

08:43, 06/09/2012

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên...

Khung kế hoạch giảm nghèo bền vững

08:06, 05/09/2012

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Khung kế hoạch triển khai Nghị quyết số 80/NQ-CP về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2012

17:01, 31/08/2012

Nâng chế độ ưu đãi người có công; tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn; các giao dịch chứng khoán bị cấm; từ 1/9 cấm nhập điện thoại, máy tính bảng cũ; kiểm dịch thực vật...

Có thể học vượt lớp trong cấp tiểu học

15:21, 30/08/2012

Theo dự thảo Thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng, học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi...

Dự kiến lập Vụ Thanh tra ở Tổng cục Dạy nghề

18:04, 29/08/2012

Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đang dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra lao động, người có công và xã hội.

Mức chi tạo lập thông tin điện tử

15:36, 27/08/2012

Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử, để các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập,… áp dụng trong việc tính toán chi phí...

Hỗ trợ 100% lãi suất mua tạm trữ 500.000 tấn thóc, gạo

17:23, 24/08/2012

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại cho các thương nhân để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2012.