Trang chủ » Chính sách mới

11:32, 06/08/2020

Đề xuất định mức phân bổ vốn đầu tư công...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2021-2025.

Đề xuất quy định mới về công bố thông tin của công ty đại chúng quy mô lớn

08:57, 16/12/2011

Nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của thị trường chứng khoán và cơ chế công bố thông tin đối với công ty đại chúng theo quy định của pháp luật, Bộ Tài chính đã xây...

7 loại lệ phí bay qua vùng trời, đi qua vùng đất, vùng biển

08:27, 16/12/2011

Theo Nghị định 115/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm 2, mục IV phần B Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006, sẽ có 7 loại lệ phí bay...

Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản theo Nghị quyết 11/NQ-CP

18:32, 15/12/2011

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay, 15/12, Bộ Tài chính vừa có văn bản số 17068/BTC-QLCS hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Ưu tiên bố trí học nghề đối với phạm nhân là người chưa thành niên

18:12, 15/12/2011

Phạm nhân là người chưa thành niên được ưu tiên bố trí học nghề, nâng cao tay nghề theo nguyện vọng phù hợp với độ tuổi, trình độ văn hóa, giới tính, sức khỏe, điều kiện thực tế...

Từ 15/12/2011, chính sách mới phát triển giáo dục mầm non bắt đầu có hiệu lực

13:55, 15/12/2011

Hôm nay (15/12), Quyết định 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015 chính thức có hiệu lực. Phóng viên Cổng TTĐT Chính...

Dự kiến 5 tiêu chuẩn đánh giá trường trung học

13:31, 15/12/2011

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn đánh giá trường trung học, áp dụng đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có...

Thí điểm bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính

13:47, 14/12/2011

Bộ Nội vụ cho biết sẽ triển khai thực hiện thí điểm Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính (gọi là PAR Index) tại 3 Bộ và 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung...

Đề xuất Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020

13:38, 14/12/2011

Nhà nước dành mức ưu tiên cao nhất để đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ; bảo đảm mức chi ngân sách nhà nước đầu tư cho khoa học và công nghệ không thấp hơn...

Dạy kỹ năng giao tiếp cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp

10:38, 14/12/2011

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo chương trình học phần Kỹ năng giao tiếp vào chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp và tổ chức lấy ý kiến góp ý...

Đề xuất 5 tiêu chuẩn nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung cấp chuyên nghiệp

10:25, 14/12/2011

Giáo viên trung cấp chuyên nghiệp sẽ phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn nghiệp vụ sư phạm. Đó là thông tin được nêu trong dự thảo Thông tư ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo...