Trang chủ » Chính sách mới

17:08, 18/01/2021

Công ty chứng khoán không được lạm dụng tiền của...

Đây là quy định tại Thông tư 121/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.

Cấp xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

14:11, 19/07/2012

Theo dự kiến của Bộ Công Thương, để được xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ, cơ sở đăng ký xác nhận phải có tài liệu khoa học...

Ưu đãi đầu tư công trình nước sạch nông thôn

18:06, 18/07/2012

Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư đang dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn một số quy định của Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg về một số chính...

Bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước

17:27, 18/07/2012

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.

Giảm thuế xuất khẩu dừa quả xuống 0%

11:25, 18/07/2012

Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 1/9/2012, thuế xuất khẩu dừa quả được giảm từ 3% xuống 0%.

Giảm 25% phí cao tốc HCM - Trung Lương với xe tải trên 18 tấn

15:31, 17/07/2012

Đó là thông tin được quy định trong dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 14/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng...

Thủ tục vay vốn xây dựng chòi tránh lũ

11:32, 17/07/2012

700 hộ nghèo tại 14 xã bị ảnh hưởng nặng bởi lũ, lụt thuộc 7 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên sẽ được vay vốn từ Ngân hàng...

Tăng bồi dưỡng cho đối tượng lao động đặc thù

18:33, 16/07/2012

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định nâng chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề công ty trách...

Trung tâm sát hạch lái xe rộng tối thiểu 4.000 m2

14:55, 16/07/2012

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ phải có diện tích tối thiểu 4.000 m2.

Không chi hoa hồng quá 20% doanh thu phí bảo hiểm nông nghiệp

08:09, 14/07/2012

Doanh nghiệp bảo hiểm được phép chi hoa hồng bảo hiểm, chi hỗ trợ, chi thù lao đối với hoạt động triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp không quá 20% doanh thu phí bảo hiểm nông...

Luật hóa quy định đấu thầu qua mạng

17:32, 13/07/2012

Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết sau 3 năm thực hiện thành công thí điểm đấu thầu qua mạng, giờ là thời gian chín muồi để pháp lý hóa quy định về mua sắm qua mạng...