Trang chủ » Chính sách mới

07:31, 06/03/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư có từ 1-3 Phó...

Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và biên chế công chức ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê đang được lấy ý kiến góp ý của nhân dân.

Dự kiến 8 đối tượng miễn phí qua phà

17:04, 20/09/2012

8 đối tượng được miễn phí qua phà dự kiến quy định dự thảo Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí qua phà đang được Bộ Tài chính soạn thảo.

Tăng thêm 26,5% trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân

18:14, 19/09/2012

Theo Thông tư liên tịch số 99/2012/TTLT-BQP-BTC do liên bộ Tài chính - Quốc phòng ban hành, sẽ tăng thêm 26,5% mức trợ cấp hàng tháng cho quân nhân thuộc đối tượng quy định, thời điểm được hưởng...

Phải lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và công khai dự án tu bổ di tích

18:08, 19/09/2012

(Chinhphủ.vn) - Dự án tu bổ di tích phải được đưa ra lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân cũng như phải công bố công khai dự án tu bổ di tích đã được phê duyệt tại địa phương...

Quy hoạch thủy điện

18:11, 18/09/2012

Việc đầu tư xây dựng các dự án thủy điện phải đảm bảo tuân thủ quy hoạch thủy điện và phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

3 loại bao bì không phải chịu thuế bảo vệ môi trường

09:59, 18/09/2012

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP, trong đó nêu rõ 3 loại bao bì đóng gói sẵn hàng hóa không chịu thuế bảo vệ...

Đề xuất Văn phòng giám định tư pháp được ưu đãi

18:36, 17/09/2012

Trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giám định tư pháp vừa được công bố lấy ý kiến nhân dân, Bộ Tư pháp đã đề xuất một số chính...

Quy định hồ sơ trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

16:42, 14/09/2012

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây...

Tăng bậc lương với người tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp nghề làm việc trong doanh nghiệp

16:17, 14/09/2012

Đó là nội dung tại Thông tư 20/2012/TT-BLĐTBXH sửa đổi một số điều khoản của Thông tư 25/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2011 hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề...

Thêm ưu đãi bảo hiểm nông nghiệp cho nông dân

12:08, 14/09/2012

Nhiều thay đổi về điều kiện bồi thường, hình thức rủi ro… được điều chỉnh theo hướng có lợi hơn cho nông dân tham gia bảo hiểm nông nghiệp.

Bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

16:01, 13/09/2012

Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện theo quy định thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu...