Trang chủ » Chính sách mới

17:28, 05/08/2020

Các trường hợp tạm dừng thu phí dịch vụ sử...

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 15/2020/TT-BGTVT quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Thông tư quy định rõ các trường hợp tạm dừng thu phí.

Địa điểm công cộng sẽ cấm hút thuốc lá hoàn toàn

18:58, 21/04/2011

Bộ Y tế đang dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá với nguyên tắc lấy phòng tác hại của thuốc lá là chính, kèm theo các quy định chặt chẽ như nghiêm cấm người dưới...

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chiến lược

18:44, 21/04/2011

Tiếp tục trao đổi với phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ về đề tài xây dựng nông thôn mới (NTM), ông Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho rằng : "Xây dựng nông...

Hải Đường quyết tâm xây dựng thành công nông thôn mới

19:07, 20/04/2011

Là một trong 11 xã được Ban Bí thư chọn thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới, từ một xã thuần nông, sau gần 2 năm, xã Hải Đường (Hải Hậu, Nam Định) nay đã mang...

Dự thảo cơ chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản

17:43, 20/04/2011

Một trong những quy định mới của Luật Khoáng sản là trước khi cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (KTKS) hầu hết phải thông qua hình thức đấu giá quyền KTKS. Đồng thời, cũng do khoáng sản...

Thu nhập của người nông dân ở xã nông thôn mới tăng từ 20-30%

19:22, 19/04/2011

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và đang được triển khai ở các địa phương, trong đó vai trò của người nông dân là vô cùng quan trọng. Phóng viên Cổng TTĐT...

Các địa phương tích cực xây dựng nông thôn mới

18:57, 19/04/2011

Hiện nay các địa phương trên cả nước đang khẩn trương thực hiện để hoàn thành xây dựng các tiêu chí về nông thôn mới (NTM) trong năm 2011 và lập kế hoạch cho các giai đoạn tiếp...

Trong thời gian tập sự, thử việc vẫn được hưởng trợ cấp thu nhập thấp

18:11, 19/04/2011

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa ra Thông tư hướng dẫn xác định đối tượng, mức hưởng trợ cấp và tổ chức thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định 471/QĐ-TTg (Quyết định...

Sửa đổi quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Quản lý đất đai

19:06, 18/04/2011

Ngày 18/4, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 25/2011/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quyết định 134/2008/QĐ-TTg ngày 2/10/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng...

Đề xuất hỗ trợ kinh phí cho hoạt động xuất bản

18:31, 18/04/2011

Tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ưu đãi đầu tư và hỗ trợ kinh phí cho hoạt động xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất các ưu đãi về thuế...

Quy định về việc điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường

18:52, 15/04/2011

Trong năm tài chính, giá bán điện chỉ được điều chỉnh khi thông số đầu vào cơ bản biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện hiện hành.