Trang chủ » Chính sách mới

16:11, 21/11/2017

Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường

Từ ngày 08/12/2017, việc giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo quy định tại Thông tư 115/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt: tạo dựng 'sân chơi mới' với khung thể chế ưu việt

08:47, 31/10/2017

Để đạt được mục tiêu đặt ra, Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt (HCKTĐB) cần có một số cơ chế có thể vượt quy định của các Luật hiện nay, không trái với Hiến pháp và...

Điều kiện cơ sở sản xuất, mua bán thức ăn chăn nuôi

17:11, 30/10/2017

Tại dự thảo Luật Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất quy định điều kiện đối với cơ sở sản xuất, mua bán và nhập khẩu thức ăn chăn nuôi.

Hỗ trợ phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

16:57, 30/10/2017

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020.

Đề án tổng thể về chính sách cạnh tranh quốc gia

13:12, 30/10/2017

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Đề án tổng thể về chính sách cạnh tranh quốc gia, bao gồm các chính sách, pháp luật về kiểm soát độc quyền, chống cạnh tranh không lành mạnh...

Quản lý chặt thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh

17:02, 27/10/2017

Không sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích kích thích sinh trưởng cho gia súc, gia cầm.

Quy định mới về tính lãi tiền gửi giữa tổ chức tín dụng với khách hàng

15:50, 27/10/2017

Từ ngày 1/1/2018, phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng được thực hiện theo quy định tại Thông tư 14/2017/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà...

Đề xuất xây dựng Luật Chăn nuôi

18:11, 26/10/2017

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đề xuất xây dựng dự án Luật Chăn nuôi.

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

16:26, 25/10/2017

Tổ chức tài chính vi mô được sử dụng vốn hoạt động để phục vụ hoạt động kinh doanh theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng trên nguyên tắc đảm bảo an toàn và phát...

Đề xuất mới về Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

15:04, 25/10/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định lần 3 về tổ chức và hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp

11:05, 25/10/2017

Mệnh giá trái phiếu doanh nghiệp là một tỷ đồng Việt Nam hoặc bội số của một tỷ đồng Việt Nam.