(Chinhphu.vn) - Theo Nghị định 115/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm 2, mục IV phần B Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006, sẽ có 7 loại lệ phí bay qua vùng trời, đi qua vùng đất, vùng biển thay vì 3 loại lệ phí như quy định trước đây.

Tại Nghị định 24/2006/NĐ-CP, lệ phí bay qua vùng trời, đi qua vùng đất, vùng biển gồm 3 loại: 1- Lệ phí cấp phép bay; 2- Lệ phí hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải quá cảnh; 3- Lệ phí cấp phép hoạt động khảo sát, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình thông tin bưu điện, dầu khí, giao thông vận tải đi qua vùng đất, vùng biển của Việt Nam.

Ngoài 3 loại lệ phí nêu trên, tại Nghị định 115/2011/NĐ-CP quy định bổ sung 4 loại lệ phí bay qua vùng trời, đi qua vùng đất, vùng biển gồm: 1- Lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài; 2- Lệ phí cấp giấy phép xuống tàu nước ngoài; 3- Lệ phí cấp giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài; 4- Lệ phí cấp giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài.

Cơ quan quy định lệ phí bay qua vùng trời, đi qua vùng đất, vùng biển là Bộ Tài chính.

Nghị định 115/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2012.

Hoàng Diên