(Chinhphu.vn) – Phương án đơn giản hóa thủ tục cấp phép hoạt động báo điện tử hiện đang được xây dựng theo hướng đối với các cơ quan báo in đã có giấy phép hoạt động từ trước, việc bổ sung thêm hoạt động báo điện tử chỉ nên yêu cầu phương án kỹ thuật là đủ, không cần phải khai lại đề án từ đầu.

Đơn giản hóa thủ tục cấp phép hoạt động báo điện tử - Ảnh minh họa

Tuy nhiên, cần phân loại rõ ràng đối tượng là Báo điện tử thành lập mới thì vẫn phải có đề án chi tiết. Chỉ những cơ quan báo in muốn hoạt động báo điện tử thì mới được đơn giản hóa thủ tục này bằng cách chỉ cần phương án kỹ thuật và phương án kỹ thuật này sẽ được bổ sung vào Đơn đề nghị cấp phép hoạt động báo điện tử của cơ quan báo in đó.

Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục cấp phép hoạt động báo điện tử như nêu trên với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về mẫu đơn, tờ khai, Tổ công tác đề xuất bỏ các thông tin về “Phạm vi phát hành chủ yếu”, “Các chuyên trang”, “Số trang chủ” trong Mẫu “Bản khai đăng ký xin cấp giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình”. Lý do là cơ quan quản lý chỉ cần soát xét, thẩm định hồ sơ dựa trên Bản in (màu) trang chủ (Homepage) và trang 1 của các chuyên trang và chuyên mục chính theo bản demo là đầy đủ và rõ ràng, cụ thể nhất.

Nên phân cấp cho UBND tỉnh cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Điều 21 của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP quy định Bộ Thông tin và Truyền thông xét duyệt hồ sơ cấp giấy phép thiết lập trang điện tử tổng hợp. Nay Tổ công tác đề xuất bỏ thủ tục này và phân cấp cho UBND tỉnh thực hiện.

Bởi theo Tổ công tác, hiện nay số lượng các đơn vị đăng ký thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là rất lớn, các đơn vị xin cấp phép ở địa phương trên cả nước, do đó để thuận tiện cho các đơn vị xin cấp phép và để việc kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với các trang thông tin điện tử tổng hợp hiệu quả và kịp thời, đề xuất phân cấp cho UBND tỉnh giao cho các Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện.

Tổ công tác cũng đề xuất bãi bỏ toàn bộ thủ tục đăng ký quảng cáo trên mạng thông tin máy tính và phân cấp cho UBND tỉnh thực hiện. Vì theo quy định trong 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, Cơ quan quản lý phải có trách nhiệm kiểm tra các sản phẩm quảng cáo gửi đến đăng ký, theo dự kiến 01 ngày làm việc Cục sẽ phải tiếp nhận hàng trăm hồ sơ đăng ký quảng cáo, đơn vị trực tiếp là Phòng Thông tin điện tử thuộc Cục, với số lượng định biên cho phép không thể đáp ứng nên việc thực hiện được nhiệm vụ là rất khó khăn, do vậy nên phân cấp toàn bộ nội dung thủ tục này.

Thu Hà