(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Trong đó, Bộ đề xuất điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Ảnh minh họa

Cụ thể, tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1- Là đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng hoặc có đăng ký cung ứng dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

2- Có đủ thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định các đối tượng thuộc phạm vi kiểm định theo yêu cầu tại quy trình kiểm định. Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật; Có thiết bị để đảm bảo việc nhập, lưu trữ và truyền dữ liệu điện tử của kết quả kiểm định; có đầy đủ các tài liệu kỹ thuật liên quan đến từng đối tượng thuộc phạm vi kiểm định.

3- Có ít nhất 2 kiểm định viên để thực hiện kiểm định mỗi đối tượng thuộc phạm vi đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

4- Giám đốc điều hành hoặc phó giám đốc được giao phụ trách kỹ thuật về hoạt động kiểm định của tổ chức phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật và đã trực tiếp thực hiện việc kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tối thiểu 3 năm.

5- Năng lực của tổ chức phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/ IEC 17020 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/ IEC 17020.

Thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận

Theo dự thảo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  là cơ quan có thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Đầu mối thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận là đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đơn vị đầu mối thẩm định hồ sơ có trách nhiệm lấy ý kiến của các bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật An toàn vệ sinh lao động về điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư thuộc phạm vi quản lý tương ứng.

Dự thảo nêu rõ, tổ chức có nhu cầu cấp, gia hạn, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận phải gửi đơn vị đầu mối 1 bộ hồ sơ đăng ký cấp, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận; đồng thời nộp phí, lệ phí liên quan đến việc đánh giá, thẩm định điều kiện hoạt động, cấp, gia hạn, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ tài chính.

Đối với hồ sơ đề nghị gia hạn, tổ chức kiểm định phải gửi đến đơn vị đầu mối chậm nhất 30 ngày trước khi hết thời hạn quy định trong Giấy chứng nhận.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền, gia hạn, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận; trường hợp không cấp, gia hạn, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là 3 năm đối với Giấy chứng nhận cấp mới hoặc gia hạn. Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được cấp lại là thời gian còn lại của Giấy chứng nhận đã được cấp.

Theo dự thảo, nếu sai phạm, tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ ra quyết định đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động kiểm định thuộc phạm vi kiểm định ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được cấp; yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng; công bố các thông tin về sai phạm của tổ chức lên trang thông tin điện tử hoặc phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài việc bị đình chỉ hoạt động, tùy theo mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Hết thời hạn đình chỉ hoạt động kiểm định mà không khắc phục được các nguyên nhân bị đình chỉ, tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Việc thu hồi này cũng được áp dụng với việc tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính 2 lần đối với 1 hành vi hoặc 2 lần trong một năm; tiến hành hoạt động kiểm định trong thời gian bị đình chỉ hoạt động; giả mạo hoặc khai man các tài liệu trong hồ sơ cấp, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận; tự sửa chữa nội dung Giấy chứng nhận.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn

Từ khóa: Kiểm định , an toàn , lao động