(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đang đề nghị xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam để phù hợp với yêu cầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Ảnh minh họa

Bộ Quốc phòng cho biết, Pháp lệnh Bộ đội biên phòng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội  khóa IX thông qua ngày 28/3/1997, có hiệu lực thi hành từ ngày 7/4/1997 đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, bộ đội biên phòng nói riêng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tuy nhiên, sau 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội biên phòng đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay.

Do đó, việc xây dựng Dự án Luật Biên phòng Việt Nam trình Quốc hội xem xét thông qua là cần thiết, phù hợp với yêu cầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia trong tình hình mới, khắc phục được những vướng mắc, bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành Pháp lệnh Bộ đội biên phòng.

Vị trí, chức năng của Bộ đội Biên phòng

Theo dự thảo, Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang nhân dân, là một quân chủng thuộc Bộ Quốc phòng làm chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, thực hiện kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu biên giới đất liền, cửa khẩu cảng theo phạm vi hoạt động do pháp luật quy định, là một lực lượng thành viên trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới.

Bộ đội Biên phòng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ và sự quản lý, chỉ huy của Bộ Quốc phòng.

Bộ đội Biên phòng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước về chính sách, pháp luật và chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Dự thảo cũng nêu rõ, Nhà nước xây dựng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có chất lượng tổng hợp cao, vững về chính trị, tư tưởng, giỏi về quân sự, am hiểu về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, thành thạo ngoại ngữ, tiếng nước láng giềng, tiếng đồng bào dân tộc, ưu tiên phát triển nguồn lực xây dựng phát triển Bộ đội Biên phòng.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia được Nhà nước bảo vệ và giữ bí mật khi có yêu cầu, có thành tích thì được khen thưởng, bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù, bị tổn hại về danh dự thì được khôi phục, người bị thương tích, tổn hại về sức khỏe, tính mạng thì bản thân hoặc gia đình được hưởng chế độ, chính sách theo quy định pháp luật.

Mời bạn đọc xem toàn văn hồ sơ đề nghị và góp ý tại đây.

Khánh Linh