(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang soạn thảo dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; trong đó, quy định cụ thể về cấp hộ chiếu công vụ.

 
 Ảnh minh họa - Internet

Dự thảo Luật quy định, các trường hợp được cấp hộ chiếu công vụ gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức quản lý, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

2. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

3. Nhân viên cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; phóng viên thông tấn và báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài.

4. Vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi của những người nêu tại khoản 3 đi theo hoặc đi thăm những người này trong nhiệm kỳ công tác.

5. Trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào yêu cầu và tính chất của chuyến đi, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện việc cấp hộ chiếu công vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc xét quyết định cấp hộ chiếu công vụ theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho những trường hợp khác.

Cơ quan có thẩm quyền cử người thuộc diện cấp hộ chiếu công vụ như sau: 1. Thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam; 2. Thuộc Quốc hội; 3. Văn phòng Chủ tịch nước; 4. Thuộc Chính phủ; 5. Tòa án nhân dân tối cao; 6. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 7. Thuộc cơ quan nhà nước ở địa phương; 8. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 9. Thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; 10. Các hội có công chức được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước cử sang giữ chức vụ chủ chốt theo hình thức luân chuyển; 11. Chủ tịch Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia.

Cấp, gia hạn ở trong nước

Người đề nghị cấp hộ chiếu điền đầy đủ thông tin vào tờ khai. Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra tờ khai và các giấy tờ có liên quan đến việc đề nghị cấp hộ chiếu; thu nhận ảnh, vân tay của người đề nghị và cấp giấy hẹn trả kết quả.

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền tiếp nhận đề nghị cấp, gia hạn hộ chiếu công vụ.

Trong thời hạn không quá 05 ngày, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền giải quyết và trả hộ chiếu cho người đề nghị; trường hợp không cấp hộ chiếu thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định việc cấp, gia hạn hộ chiếu công vụ ở nước ngoài tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.