(Chinhphu.vn) -  Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng hóa dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư này đề xuất định mức chi phí nhập, chi phí xuất lương thực, muối ăn, vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn, vật tư thông dụng dự trữ quốc gia.

Cụ thể, định mức chi phí nhập như sau: Phí nhập gạo là 386.220 đồng/tấn.lần; phí nhập thóc đổ rời 385.468 đồng/tấn.lần; phí nhập thóc đóng bao 487.136 đồng/tấn.lần; phí nhập muối ăn 182.836 đồng/tấn.lần.

Phí nhập xuồng DT1 là 3.125.553 đồng/bộ.lần; phí nhập nhà bạt cứu sinh loại 60m2 là 295.048 đồng/bộ.lần; phí nhập phao tròn cứu sinh 7.312 đồng/chiếc.lần; phí nhập phao áo cứu sinh 5.667 đồng/chiếc.lần…

Định mức chi phí xuất như sau: Phí xuất kho gạo 330.229 đồng/tấn.lần; phí xuất thóc đổ rời 342.597 đồng/tấn.lần; phí xuất muối ăn 201.093 đồng/tấn.lần; phí xuất máy bơm nước chữa cháy 913.904 đồng/chiếc.lần; phí xuất máy phát điện loại > 150 kVA là 4.072.068 đồng/chiếc.lần…

Bộ Tài chính cho biết, các nội dung chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia này bao gồm chi phí cho việc: Thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá; kiểm tra, kiểm định hàng dự trữ quốc gia; sửa chữa, kiểm định phương tiện đo lường; sửa chữa, mua sắm công cụ, dụng cụ, bao bì phục vụ nhập, xuất; cân, đong, đo, đếm, đóng gói; chi phí bốc xếp hàng dự trữ quốc gia từ phương tiện vận chuyển vào kho hoặc từ kho lên phương tiện vận chuyển; công tác an ninh, bảo vệ; chi phí thẩm định chất lượng hàng; chi sửa chữa thường xuyên kho tàng…

Định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý quy định Thông tư này được áp dụng làm căn cứ để xây dựng dự toán và quản lý chi phí, thực hiện kế hoạch nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia từ năm ngân sách 2021.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Lan Phương