(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác kết hợp phát điện là từ 8 - 9,16% giá trị sản lượng điện thương phẩm.

Khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác quy định trên là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định và được xác định trong điều kiện thời tiết bình thường (không có thiên tai, hỏa hoạn và điều kiện bất thường khác).

Về điều chỉnh khung giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác, dự thảo nêu rõ, trường hợp trong điều kiện bình thường, các chi phí đầu vào trong giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác nêu trên có biến động, các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi và cơ quan quản lý nhà nước có thể điều chỉnh khung giá và giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác.

Việc xây dựng và gửi phương án giá để Bộ Tài chính quy định và thông báo khung giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Khi thu tiền cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác, các đơn vị lập, sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật hiện hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Nguồn thu từ cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác sau khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật thì phần còn lại được để lại đơn vị sử dụng theo quy định của pháp luật.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

KL