(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hoá dược, thuốc dược liệu, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư số 18/2018/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hoá dược, thuốc dược liệu, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

Ảnh minh họa

Dự thảo đề xuất người kê đơn thuốc thực hiện kê đơn bằng phần mềm của cơ sở khám chữa bệnh và đảm bảo theo chuẩn đơn thuốc điện tử. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc gửi đơn thuốc điện tử tới người bệnh đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo mật theo quy định.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải bảo đảm việc gửi báo cáo đơn thuốc trực tuyến lên hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn của Bộ Y tế.

Các cơ sở cung ứng thuốc thực hiện việc tiếp nhận đơn thuốc từ hệ thống để bán thuốc theo đơn, gửi báo cáo đơn thuốc đã bán, lưu đơn thuốc đã bán về hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn và các hệ thống khác của Bộ Y tế.

Dự thảo nêu rõ, đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh: Kể từ ngày 1/7/2021 các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước phải thực hiện báo cáo đơn thuốc kê tại các cơ sở lên hệ thống quản lý thông tin kê đơn và bán thuốc kê đơn.

Kể từ ngày 1/1/2022 các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác phải thực hiện báo cáo đơn thuốc kê tại các cơ sở lên hệ thống quản lý thông tin kê đơn và bán thuốc kê đơn.

Kể từ ngày 1/10/2021 các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước phải thực hiện gửi đơn thuốc điện tử tới với người bệnh.

Kể từ ngày 1/3/2022 các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác phải thực hiện gửi đơn thuốc điện tử tới với người bệnh.

Đối với cơ sở bán lẻ thuốc: Kể từ ngày 1/7/2021 các nhà thuốc sau khi bán thuốc theo đơn phải chuyển đơn thuốc lên lên hệ thống quản lý thông tin kê đơn và bán thuốc kê đơn.

Kể từ ngày 1/1/2022 các cơ sở bán lẻ thuốc khác sau khi bán thuốc theo đơn phải chuyển đơn thuốc lên hệ thống quản lý thông tin kê đơn và bán thuốc kê đơn.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn