(Chinhphu.vn) -  Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 148/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Ảnh minh họa

Để thi hành Pháp lệnh Quản lý thị trường số 11/2016/UBTVQH13, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2016/NĐ-CP quy định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường. Sau gần 02 năm được triển khai thi hành Nghị định số 148/2016/NĐ-CP, một số vấn đề pháp lý đã phát sinh, đòi hỏi phải được nhanh chóng xử lý, khắc phục để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, bảo đảm sự minh bạch, rõ ràng và thống nhất của hệ thống pháp luật, cụ thể như sau:

Quy định về người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP được xây dựng tại thời điểm lực lượng Quản lý thị trường được tổ chức theo Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo quy định tại Nghị định số 27/2008/NĐ-CP. Để bảo đảm hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường được duy trì liên tục, không gián đoạn trong quá trình chuyển tiếp, khoản 1 Điều 9 Nghị định số 148/2016/NĐ-CP chưa quy định cụ thể, rõ ràng tên gọi của từng chức danh có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra thuộc lực lượng Quản lý thị trường. 

Bên cạnh đó, Nghị định 148/2016/NĐ-CP không quy định việc trang cấp trang phục cho người lao động làm việc trong cơ quan Quản lý thị trường các cấp. Trong thực tiễn, điều này đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng Quản lý thị trường trong con mắt của người dân, doanh nghiệp cũng như quyền lợi của người lao động. Do vậy, cần nghiên cứu bổ sung quy định cho phép trang cấp trang phục cho người lao động phù hợp với tính chất công việc và yêu cầu quản lý.    

Với những yêu cầu đặt ra như trên, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP là cần thiết.

Nội dung mới của dự thảo

Dự thảo sửa đổi khoản 1 Điều 4 quy định cụ thể các chức danh thuộc lực lượng Quản lý thị trường có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra phù hợp với Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg, bao gồm: Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường; Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường;

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường gồm: Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp huyện trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh gồm: Đội Quản lý thị trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội Quản lý thị trường liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội Quản lý thị trường chuyên ngành; Đội Quản lý thị trường cơ động.

Đồng thời dự thảo cũng bổ sung khoản 3 Điều 12 cho phép Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trang phục dành cho người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

KL