(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan.

Cán bộ hải quan đang làm nhiệm vụ

Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 10/2005/NĐ-CP quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan được Chính phủ ban hành ngày 31/01/2005. Sau 15 năm thực hiện Nghị định số 10/2005/NĐ-CP đã đem lại nhiều kết quả tích cực góp phần khẳng định vai trò, vị trí hình ảnh của lực lượng hải quan theo hướng chính quy, hiện đại, xây dựng hình ảnh đẹp, chuyên nghiệp và nâng cao vị thế của lực lượng hải quan trong quá thực hiện nhiệm vụ “gác cổng nền kinh tế” mà Đảng, Chính phủ giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/01/2005 của Chính phủ cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập cụ thể:

Thứ nhất, các quy định về trang chế phục Hải quan tại Nghị định 10/2005/NĐ-CP còn một số điểm chưa phù hợp và thống nhất giữa phần quy định và phần hình mẫu của lễ phục, trang phục thu-đông cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp. Đặc biệt lực lượng chống buôn lậu của cơ quan hải quan trên bộ và trên biển chưa có trang phục riêng thể hiện tính quyền lực trấn áp tội phạm trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cũng như chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cơ động, tiện dụng và phù hợp để mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ, máy móc… hỗ trợ tích cực cho lực lượng này trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Thứ hai, chưa quy định cụ thể về dấu hiệu đặc trưng đối với tàu thuyền tuần tra, kiểm soát hải quan.

Thứ ba, chưa có quy định cụ thể về vị trí gắn cờ hiệu, biểu tượng hải quan, đèn hiệu, loa, còi và dấu hiệu đặc trưng của phương tiện đối với ô tô tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan.

Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, xuất phát từ các yêu cầu hội nhập quốc tế, chuẩn hóa đội ngũ hải quan Việt Nam “Chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả”, tạo cơ sở pháp lý cho một nền hải quan hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 10/2005/NĐ-CP là cần thiết.

Dự thảo đề xuất bổ sung các quy định về biển tên, dấu hiệu đặc trưng của phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan như màu sắc, quy cách đặt biển số, vị trí gắn cờ hiệu, đèn hiệu… của tàu thuyền, ca nô, xuồng máy, ô tô tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan.

Cụ thể: Bổ sung quy định về biển tên công chức hải quan tại Điều 10 Nghị định như quy định mô tả về kích thước, dấu hiệu nhận biết đối với biển tên công chức hải quan. bổ sung quy định về biểu tượng hải quan rút gọn, cấp hiệu sử dụng cho trang phục chống buôn lậu để phù hợp với thay đổi về trang phục hải quan.

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung quy định về trang phục hải quan tại Điều 12 Nghị định như bỏ lễ phục đối với áo ngắn tay, thay đổi màu sắc trang phục xuân-hè từ màu xanh da trời thành màu xanh đen (cùng màu trang phục thu-đông); thay đổi trang phục cho lực lượng chống buôn lậu (chuyển từ trang phục đang dùng chung cho tất cả công chức, viên chức hải quan sang trang phục đặc thù cho lực lượng chống buôn lậu)...

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

LP