(Chinhphu.vn) – Bộ Quốc phòng đang dự thảo Nghị định về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ảnh mang tính chất minh họa
Theo dự thảo, những người được cư trú ở khu vực biên giới đất liền (biên giới) bao gồm: Cư dân biên giới; người có giấy phép của cơ quan Công an có thẩm quyền cho phép cư trú ở khu vực biên giới và người thuộc cơ quan, tổ chức có trụ sở tại khu vực biên giới; đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân ở khu vực biên giới.

Người vào khu vực biên giới

Theo dự thảo, người Việt Nam vào khu vực biên giới phải có giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định của pháp luật. Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vào khu vực biên giới phải có giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh do quân đội, công an cấp.

Đối với người nước ngoài, theo dự thảo, người nước ngoài thường trú, tạm trú ở Việt Nam vào khu vực biên giới phải có giấy phép của cơ quan Công an cấp tỉnh nơi người đó thường trú, tạm trú hoặc Công an tỉnh biên giới nơi đến cấp. Cơ quan, tổ chức, cá nhân của Việt Nam đưa người nước ngoài vào khu vực biên giới phải có giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản và giấy tờ quy định, đồng thời phải thông báo cho Công an, Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh hoặc Đồn Biên phòng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đến biết.

Trường hợp người nước ngoài đi trong các đoàn đại biểu, đoàn cấp cao vào khu vực biên giới, cơ quan, tổ chức của Việt Nam (cơ quan mời hoặc làm việc với Đoàn) cử cán bộ đi cùng để hướng dẫn, đồng thời phải thông báo cho Công an và Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh nơi đến biết.

Dự thảo nêu rõ, hoạt động trong khu vực biên giới Việt Nam của người nước ngoài thuộc khu vực biên giới nước tiếp giáp thực hiện theo hiệp định về Quy chế quản lý biên giới giữa hai nước và quy định liên quan của pháp luật Việt Nam.

Hoạt động trong khu vực biên giới

Tại dự thảo, Bộ Quốc phòng cũng đề xuất quy định về hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới.

Cụ thể, công dân Việt Nam (trừ cư dân biên giới) và người nước ngoài vào khu vực biên giới nếu ở qua đêm phải đến cơ quan Công an cấp xã sở tại đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật. Trường hợp ở qua đêm trong vành đai biên giới phải thông báo cho Đồn Biên phòng sở tại biết.

Người, phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới phải chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng, Công an, chính quyền sở tại. Cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động trong vành đai biên giới hoặc hoạt động dài ngày trong khu vực biên giới, phải đăng ký với Đồn Biên phòng sở tại về số lượng người, phương tiện, thời gian, phạm vi, nội dung hoạt động.

Xây dựng các dự án, công trình trong khu vực biên giới

Đối với các dự án, công trình xây dựng trong khu vực biên giới, Bộ Quốc phòng đề xuất, việc xây dựng các dự án, công trình trong khu vực biên giới không được làm thay đổi dấu hiệu đường biên giới, hư hại mốc quốc giới, công trình biên giới, không vi phạm các Hiệp định, thỏa thuận về biên giới lãnh thổ giữa Việt Nam với các nước tiếp giáp.

Khi xây dựng các dự án, công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh, công trình biên giới, đường tuần tra biên giới, đường biên giới quốc gia; các công trình, dự án của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc có vốn đầu tư nước ngoài, chủ đầu tư phải báo cáo UBND cấp tỉnh sở tại, lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi triển khai thực hiện các dự án, công trình phải thông báo cho Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh sở tại.

Bên cạnh đó, các đơn vị tham gia khảo sát, thiết kế, thi công, triển khai thực hiện các dự án, công trình, hoạt động ở khu vực biên giới phải có trách nhiệm phối hợp với Đồn Biên phòng, UBND cấp xã sở tại để quản lý người, phương tiện, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trên nhận biết đường biên giới, phạm vi khu vực biên giới, vành đai biên giới, vùng cấm, các quy định có liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; các hiệp định, thỏa thuận về biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam với các nước tiếp giáp.

Bộ Quốc phòng cho biết, trước yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, Chính phủ đã quyết định mở các khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, khu chế xuất, có những khu vực nằm trong khu vực biên giới, do vậy việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát đối với người, phương tiện ra vào, hoạt động ở những khu vực này phải có quy định cụ thể, đảm bảo thông thoáng nhưng vẫn chặt chẽ, tránh sơ hở, chồng chéo trong hoạt động của các cơ quan chức năng ở các khu vực đó.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Thanh Hoài

Từ khóa: Biên giới