(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo thông tư quy định việc tổ chức vận hành, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ quy định về cơ chế an toàn bảo mật hệ thống, sử dụng, chia sẻ thông tin của hệ thống như sau:

Tổ chức, cá nhân được cấp tài khoản truy cập hệ thống có trách nhiệm: 1. Thay đổi mật khẩu sau khi được cấp tài khoản, bảo mật thông tin tài khoản, truy cập đúng địa chỉ mật khẩu; 2. Người sử dụng mất, quên mật khẩu truy cập hệ thống liên hệ với Cục Quản lý lao động ngoài nước để được cấp lại mật khẩu truy cập; 3. Khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đúng mục đích trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được quy định; không được truy cập trái phép hệ thống; 4. Quản lý nội dung các thông tin dữ liệu đã khai thác: người sử dụng không được cung cấp thông tin dữ liệu trên hệ thống cho tổ chức, cá nhân sử dụng sai mục đích trừ trường hợp đã được thảo thuận, cho phép bằng văn bản của Cục Quản lý lao động ngoài nước; 5. Không được thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ thông tin, dữ liệu, không được tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm với mục đích phá hoại hệ thống; 6. Thực hiện chữ ký số cho những tác nghiệp của dịch vụ công trực tuyến tuyến và cập nhật thông tin vào hệ thống; 7. Thông báo kịp thời cho Cục Quản lý lao động ngoài nước về những lỗi hệ thống để khắc phục kịp thời.

Trách nhiệm của doanh nghiệp tham gia hệ thống

Theo dự thảo, doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp đề nghị cấp mới giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tham gia vào hệ thống xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có trách nhiệm đăng ký thông tin doanh nghiệp vào hệ thống; thực hiện các thủ tục đăng ký giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài có trách nhiệm đăng ký thông tin doanh nghiệp vào hệ thống; thực hiện các thủ tục đăng ký hợp đồng và cung cấp danh sách lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Doanh nghiệp đưa lao động thực tập nâng cao tay nghề ở nước ngoài có trách nhiệm thực hiện cập nhật thông tin doanh nghiệp vào hệ thống; thực hiện các nghiệp vụ đăng ký hợp đồng thực tập nâng cao tay nghề trực tuyến trên hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động đi làm việc ở nước ngoài và cung cấp danh sách lao động đi thực tập tay nghề dưới 90 ngày..

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thực hiện cập nhật thông tin về doanh nghiệp; phân quyền chức năng hệ thống cơ sở dữ liệu cho chi nhánh; thao tác nghiệp vụ trực tuyến trên hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, chủ sử dụng, môi giới, thông tin đăng ký hợp đồng, thông tin người lao động đi làm việc ở nước ngoài, quản lý người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài, thanh lý hợp đồng khi người lao động hết hạn hợp đồng về nước; khai thác dữ liệu trên hệ thống sử dụng cho công tác quản lý kinh doanh của doanh nghiệp; thực hiện báo cáo định kỳ trên cơ sở dữ liệu chiết xuất từ hệ thống.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn