(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, đối tượng tuyển chọn gồm: 1. Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã tốt nghiệp đào tạo từ đại học trở lên; 2. Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng 1, thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, đã tốt nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng (bao gồm cả cao đẳng nghề, trung cấp nghề), đại học, trên đại học; 3. Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

Tiêu chuẩn tuyển chọn: Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tuyển chọn); công dân có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học… thì tuyển chọn đến 35 tuổi, chức danh giáo sư, phó giáo sư tuyển chọn đến hết 40 tuổi.

Sức khoẻ đủ tiêu chuẩn tuyển chọn vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quy định sau: Chiều cao đối với nam từ 1m64 trở lên; đối với nữ từ 1m58 trở lên; thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt có thể đạt từ 19- 20/10.

Tuyển công dân có trình độ khoa học công nghệ bố trí làm công tác khoa học công nghệ, gồm: kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, thông tin, cơ yếu, an ninh mạng, tác chiến điện tử, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học, có chức danh giáo sư, phó giáo sư: được hạ thấp 02 cm đối với từng giới so với quy định trên, có thể cận, viễn thị nhưng không quá 3 điốp.

Về phương thức tuyển chọn: Việc tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân được thực hiện thông qua thi tuyển (trừ một số trường hợp quy định). Hình thức, nội dung thi tuyển phải phù hợp với ngành, nghề, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu tuyển chọn.

Người dự tuyển thuộc một trong các trường hợp sau được tuyển chọn thông qua xét tuyển: Có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc; chuyên môn đúng với vị trí công việc cần tuyển (theo chỉ tiêu được duyệt) nhưng có trình độ đào tạo cao hơn…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

KL