(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất quy định về điều kiện kinh doanh vận tải khách du lịch.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, kinh doanh vận tải khách du lịch là việc cung cấp dịch vụ vận tải cho khách du lịch theo tuyến du lịch, theo chương trình du lịch và tại các khu du lịch, điểm du lịch.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tiêu chuẩn và xếp hạng chất lượng dịch vụ vận tải khách du lịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định điểm dừng, đỗ thuận lợi cho các phương tiện vận tải khách du lịch.

Về điều kiện kinh doanh vận tải khách du lịch, dự thảo nêu rõ: Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch phải đăng ký kinh doanh, đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ vận tải khách du lịch và tuân thủ các điều kiện về kinh doanh vận tải khách theo quy định của pháp luật; có phương tiện chuyên vận tải khách du lịch đạt tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, trang thiết bị tiện nghi, chất lượng dịch vụ theo quy định; có biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ và tài sản của khách du lịch trong quá trình vận chuyển; mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận tải. Người điều khiển và người phục vụ trên phương tiện chuyên vận tải khách du lịch có chuyên môn, sức khoẻ phù hợp, được bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch.

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch 

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch được vận tải khách du lịch theo tuyến, theo hợp đồng với khách du lịch hoặc doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.

Bên cạnh đó, phải bảo đảm các điều kiện theo quy định trên trong quá trình kinh doanh; mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận tải; gắn biển hiệu chuyên vận tải khách du lịch ở nơi dễ nhận biết trên phương tiện vận tải. Bên cạnh đó, áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ, tài sản của khách du lịch; thực hiện chế độ báo cáo thống kê, kế toán, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật.

Cũng theo dự thảo, phương tiện chuyên vận tải khách du lịch phải đạt tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, chất lượng dịch vụ và được cấp biển hiệu riêng theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải ban hành trên cơ sở thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phương tiện vận tải khách du lịch có biển hiệu riêng được ưu tiên bố trí nơi dừng, đỗ để đón, trả khách du lịch tại bến xe, nhà ga, sân bay, bến cảng, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch và hoạt động không hạn chế thời gian trên các tuyến giao thông dẫn tới các điểm tham quan du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, điểm cung ứng dịch vụ du lịch.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn

Từ khóa: Du lịch , vận tải