(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư thống kê và công bố tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, người sử dụng lao động có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình. Cụ thể như sau: Định kỳ 6 tháng đầu năm, hằng năm, đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở cho người lao động được biết. Thông tin phải được công bố trước ngày 10/7 đối với số liệu 6 tháng đầu năm và trước ngày 15/1 năm sau đối với số liệu cả năm. Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở và cấp tổ đội, phân xưởng, phòng, ban (đối với các tổ đội, phân xưởng, phòng, ban có xảy ra tai nạn lao động) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có).

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn định kỳ 6 tháng đầu năm, hằng năm. Thông tin phải được công bố trước ngày 10/7 đối với số liệu 6 tháng và trước ngày 15/1 năm sau đối với số liệu cả năm. Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu có) và phát trên đài truyền thanh cấp xã.

Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn định kỳ 6 tháng đầu năm, hằng năm. Thông tin phải được công bố trước ngày 20/7 đối với số liệu 6 tháng và trước ngày 30/1 năm sau đối với số liệu cả năm. Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.


Nội dung thông tin công bố tình hình tai nạn lao động gồm: Số vụ tai nạn lao động, số vụ tai nạn lao động chết người; số người bị tai nạn lao động, số người bị chết do tai nạn lao động; nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn; thiệt hại do tai nạn lao động; sự biến động (về số lượng, tỷ lệ) các số liệu thống kê số vụ tai nạn, số người bị tai nạn, nguyên nhân tai nạn so với cùng thời kỳ hoặc giai đoạn báo cáo; phân tích nguyên nhân biến động và hiệu quả của các biện pháp phòng chống tai nạn lao động.


Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn