(Chinhphu.vn) – 3 thủ tục hành chính hiện nay là: quyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc; đề nghị giải quyết chế độ cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc; xác nhận bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc nên được gộp thành một thủ tục để đảm bảo thuận tiện hơn cho người dân.

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến - Ảnh minh họa

Thủ tục hành chính được gộp chung lại từ 3 thủ tục nêu trên có thể lấy tên là “Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc”.

Bởi theo Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, thực tế, mỗi thủ tục trong 3 thủ tục hành chính mà người dân đang phải thực hiện (như nêu trên) chỉ là một bước của trình tự giải quyết thủ tục. Hơn nữa, giải quyết thủ tục cho người có công nói chung, người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc nói riêng thuộc trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. Do đó, nên gộp để thực hiện cơ chế liên thông.

Bỏ Quyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc trong thành phần hồ sơ

Lý do Tổ công tác đưa ra là quyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chính là kết quả do UBND cấp xã giải quyết.

Hơn nữa, theo quy định việc lên danh sách cũng như việc xác nhận Bản khai cá nhân, tập hợp hồ sơ là trách nhiệm của UBND cấp xã. Do đó, không có thành phần này trong hồ sơ yêu cầu cá nhân người đề nghị nộp.

Thay vào đó, Tổ công tác đề xuất cần quy định thành phần hồ sơ chỉ cần gồm có:

+ Bản khai cá nhân của người đề nghị giải quyết chế độ (theo mẫu do Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội xây dựng).

+ Bản chụp của một trong các giấy tờ: Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng hoặc Chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan Thi đua – Khen thưởng cấp huyện.

Thời hạn giải quyết tối đa 30 ngày làm việc

Thời hạn giải quyết thủ tục này tối đa chỉ nên quy định là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trong đó:

-          UBND cấp xã kiểm tra, đối chiếu bản chính, xác nhận vào bản khai của từng người, lập danh sách kèm giấy tờ gửi Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ theo quy định.

-          Phòng LĐTBXH tiếp nhận, kiểm tra, lập danh sách đề nghị, chuyển Sở LĐTBXH trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do UBND cấp xã chuyển đến.

-          Sở LĐTBXH kiểm tra hồ sơ, đối chiếu, ra Quyết định trợ cấp ưu đãi trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng LĐTBXH huyện chuyển đến.

Thực tế cho thấy, việc quy định rõ hồ sơ cá nhân phải nộp, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính là yếu tố cơ bản để đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch, tạo thuận lợi cho cá nhân người đề nghị chuẩn bị hồ sơ; tránh tình trạng phiền nhiễu trong quá trình thực hiện.

Chí Kiên