(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam; trong đó quy định cụ thể về tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam.

 
 Ảnh: Internet
Dự thảo quy định, hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam gồm các cấp cơ bản sau:

1- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội và cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam gồm: a- Các Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 quản lý các vùng biển và thềm lục địa từ cửa sông Bắc Luân tỉnh Quảng Ninh đến đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị, có trụ sở tại thành phố Hải Phòng; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 quản lý các vùng biển và thềm lục địa từ đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị đến Cù Lao Xanh tỉnh Bình Định, có trụ sở tại tỉnh Quảng Nam; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 quản lý các vùng biển và thềm lục địa từ Cù Lao Xanh tỉnh Bình Định đến bờ Bắc cửa Định An tỉnh Trà Vinh, có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quản lý các vùng biển và thềm lục địa từ bờ Bắc cửa Định An tỉnh Trà Vinh đến Hà Tiên tỉnh Kiên Giang, có trụ sở tại Phú Quốc - Kiên Giang; b- Các Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy; c- Các Đoàn Trinh sát; d- Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển.

3- Các đơn vị thuộc các Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, các Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy, các Đoàn Trinh sát, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển.

Dự thảo cũng quy định, các cơ quan của Cảnh sát biển Việt Nam như sau: Cơ quan của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam gồm Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, Cục Hậu Cần, Cục Kỹ thuật, các cơ quan trực thuộc Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các cơ quan còn lại của Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.